Utredning om hur Sverige ska besluta om militär hjälp, Sveriges Radio

Vem ska fatta beslut om att Sverige ska ta emot hjälp från exempelvis Finland vid kris eller krig och hur det ska det gå till? Det ska nu regeringen utreda så att alla vet exakt vad som gäller om Sverige måste fatta snabba beslut i ett sådant läge.

– Det här handlar egentligen om någonting mycket enkelt: Vad gör vi om vi hamnar i en kris eller en krigssituation om det är så att vi behöver ta hjälp eller ge hjälp till Finland? Vem fattar de besluten? Vad är regeringens roll och vad är riksdagens roll och hur kan vi se till att det här går relativt fort i ett sådant läge? säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Så det är viktigt att alla vet exakt vad de ska göra och att det fattas snabba beslut om det skulle bli en sådan här kris?

– Ja, det är hela syftet med utredningen. Att reda ut de här regelverken så man inte står och famlar i ett sådant läge.

Enligt regeringens bedömning i direktiven till utredningen som nu tillsätts så är det riksdagen som bör fatta beslut om att Sverige ska ge eller ta emot hjälp, så nu får utredningen bland annat titta på hur riksdagen ska kunna fatta det beslutet tillräckligt snabbt.

Förutom en ren krigssituation kan det handla om att ge eller ta emot hjälp i samband med en kris eller en kränkning av landets gränser. Läs artikel