Varför vill Sveriges politiker inte försvara övre Norrbotten? forsvarsdebatten.blogspot.com

Anders Karlsson och Bertil Kantola, Kiruna/ Männikkö

I en artikel i media 200830 presenterar riksdagsledamöterna Allan Widman (L), Mikael Oskarsson (KD) och Pål Jonsson (M) ett förslag till satsning på att återuppbygga försvarsmaktens förmåga att försvara landet utöver den satsning som försvarsberedningen redan presenterat. Ett stort antal punkter tas både av beredningen och i riksdagsmännens förslag upp som exempel på hur man vill bygga upp någon form av försvarsförmåga efter två decenniers lekande med landets trygghet.

Det är bra att man vill bygga upp ett civilförsvar igen eftersom den förmåga på området vi tidigare hade, inte längre finns i någon form. Det är också bra att man inser att landet behöver beredskapslager av utrustning för att vi ska kunna vara uthålliga i krig.

Mer förvånande är att man fortfarande verkar hålla fast vid den vision om personalförsörjning på frivillig väg som så grundligt kommit på skam sedan den allmänna värnplikten lades ned. […]

Om man avser att fortsätta på den inslagna vägen med övervägande frivillighet framför allmän värnplikt kommer man att misslyckas med personalförsörjningen oavsett visioner. Landets politiker bör vara tydliga med huruvida man avser att hålla fast vid en ideologi om frivillighet och fortsätta på den inslagna vägen eller om man avser att utvärdera varför rekryteringen via frivillighet inte tycks fungera och kanske ändå återinföra värnplikt för alla.

Det är också bra att Sverige åter strävar efter att upprätta militär närvaro över landets yta. Detta skickar signaler till omvärlden om vår vilja att försvara vårt territorium och visar för landets befolkning att landet tar ansvar för sina medborgares frihet och säkerhet. Försvarsberedningen föreslår upprättandet av två nya regementen och en flygflottilj medan Widman, Oskarsson och Jonsson går längre och föreslår upprättandet av ytterligare två infanteriregementen och ett artilleriregemente. Alla dessa satsningar är välbehövliga och vällovliga men det är mycket märkligt att varken försvarsberedningen eller skribenterna inte presenterar en enda satsning norr om Arvidsjaur och Boden. Läs artikel