Tack, Boris Johnson – ditt försvar stärker oss, kristianstadsbladet.se

Bo Pellnäs, överste, ledarskribent

[…] Det finns inget i nuvarande planer för den svenska marinen som tillåter den att spela någon större roll för försvaret av våra hamnar i väster. För denna uppgift och än mer för skyddet av alla hamnar av strategisk betydelse mellan Tromsö i norr till Göteborg i söder krävs en samlad Natoinsats, där USA:s nyupprättade Atlantkommando kan komma att spela en huvudroll.

Av Natoländerna är det tveksamt om Frankrike är villigt att avdela mer än obetydliga delar av sin flotta till insatser norr om Engelska kanalen. Tyskland har problem med att bestämma inriktningen av ett utökat försvar. En stark Nordsjöflotta tycks inte finnas med i bilden. När britterna nu säger sig vilja öka sina försvarskostnader med 70 miljarder kronor årligen och prioriterar marinens utbyggnad är detta därför ett uppmuntrande besked. Storbritannien blir den näst starkaste militärmakten inom Nato efter USA och därför kan man säkert förmå Nato att utöka sin marina närvaro i nordöstra Atlanten och i Arktis. Det kommer att ge en god fredsbevarande effekt på Nordkalotten vilket i sin tur påverkar läget i hela Östersjöområdet till det bättre. Läs artikel