Varför Gotlands demilitarisering inte är lösningen, Robert Egnell, Mänsklig säkerhet

Lars Ingelstams inlägg om att demilitarisera Gotland har mött starka reaktioner. I en inomredaktionell debatt bemöter nu chefredaktör Robert Egnell argumenten. Han menar att demilitarisering riskerar att få motsatt effekt genom att stärka Putins maktposition och legitimisera hans beteende. Samtidigt slår chefredaktören fast att Mänsklig säkerhet nu och i framtiden ska vara öppen för mycket olika perspektiv och åsikter.

Argumentet att demilitarisera Gotland är alldeles uppenbart ett ämne som upprör många. Inom redaktionen visste vi att det var ett kontroversiellt ämne, men ansåg samtidigt att argumentet var värt att diskutera. Det är uppenbart att texten borde ha kontextualiserats – något som Patrik Oksanen konstruktivt påtalat genom att också peka på den jämförbara debatt som uppstod runt TV4 under våren. Läs artikel