Gotland är inget spelkort, kommentar till diskussion om avmilitarisering

Lars Ingelstam har föreslagit att Gotland avmilitariseras för att minska spänningarna i Östersjöområdet. Det skulle ske genom en överenskommelse med andra stater: ”Förhandlingar bör därför inledas med i första hand Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Både Nato och EU bör från början inbjudas att delta.”

Mot detta har Robert Egnell skrivit ett inlägg ( tidigare på denna sajt)  som hävdar att ett avmilitariserat Gotland inte nämnvärt bidrar till avspänningen. Det finns inga garantier för att Ryssland skulle respektera ett sådant avtal i ett krisläge.

Egnell resonerar förnuftigt, men man måste tillägga att det inte finns några som helst garantier för att Nato heller skulle följa avtalet om det kom till ett skarpt läge.

Både Ingelstam och Egnell har dock fel utgångspunkt i resonemanget. Vi har inte anledning att värdera hur realistiskt det är att stormakterna respekterar ett avtal eller ej.

Gotland är en del av Sveriges territorium. Ingen del av landet får växlas bort genom internationella avtal, där Sveriges suveränitet över en del av territoriet inskränks.

Sverige har ensamt ansvaret att säkra försvaret av sitt territorium, och Gotlands försvar måste därför rustas upp. Stormakternas tyckande och tänkande skall inte få påverka det.

Utgivarna