Varför försvara kärnvapen, M? Anders Lindberg , Aftonbladet

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Så kan man nog beskriva Moderaternas insats i debatten om kärnvapen i förra veckan. De lyckades nämligen egenhändigt skjuta en viktig del av partiets Nato-argumentation i sank.

Och hamna i försvarsställning för kärnvapen.

Det började med att utrikesminister Margot Wallström i tisdags berättade för utrikesutskottet att Sverige kommer att rösta ja till en resolution om kärnvapenstopp i FN:s generalförsamling. Egentligen borde ingen vara förvånad.

Sverige har sedan många år gått i spetsen för nedrustning och bland andra Socialdemokraterna vill se en kärnvapenfri värld.

Att försvarsalliansen Nato ytterst bygger på kärnvapenavskräckning har alltid varit en stark invändning mot svenskt medlemskap. Moderaterna brukar vifta bort detta med att Sverige kan fortsätta arbeta för nedrustning även om vi går med i Nato.

Men i veckan var argumentationen i stället den rakt motsatta. Moderaterna kritiserade utrikesministern eftersom de anser att FN-resolutionen mot kärnvapen hotar Sveriges möjligheter att gå med i Nato…

dag, på självaste FN-dagen, kan det vara bra att påminna om att avspänning, särskilt i Sveriges närområde, ligger i vårt egenintresse. Den militära alliansfriheten har bidragit till fred i över 200 år och arbetet för nedrustning har lett till att Norden är en kärnvapenfri zon.

Vår säkerhetspolitik tillhör de mest framgångsrika i världen. Läs artikel