Utrikesministerns anförande inför FN-dagen, regeringen.se

Stockholms konserthus, den 21 oktober 2016

Kära FN-vänner,

Först och främst vill jag inleda med att tacka svenska FN-förbundet som har bjudit in mig till detta högtidlighållande av FN-dagen.

Som utrikesminister och medmänniska är jag stolt över det stora engagemang för FN som finns i Sverige – och över det arbete som Sverige utför i FN ända sedan vi blev medlemmar för 70 år sedan.

Ni vet det lika väl som jag: FN är världens viktigaste plattform för internationell fred och säkerhet. FN berör oss alla…

I månadskiftet kommer första utskottet i generalförsamlingens ta ställning till en resolution om att inleda förhandlingar om ett globalt kärnvapenförbud. Kärnvapen som är det enda massförstörelsevapen som fortfarande saknar ett regelrätt förbud. Och jag är så stolt över att meddela att regeringen i veckan beslutade att ansluta sig till denna resolution. Ett avgörande steg mot en värld fri från kärnvapen…

Varför behövs egentligen FN? Och varför firar vi FN-dagen?

Låt mig hänvisa till FN-stadgan för att ge er mitt svar.

FN behövs för att rädda kommande släktled undan krigets gissel.

Och FN behövs för arbetet med de grundläggande mänskliga rättigheterna, och för den enskilda människans värdighet och värde, och för lika rättigheter för män och kvinnor.

Så enkelt – och samtidigt så svårt.Läs talet