Våreld 17, forsvarsmakten.se

22-29 maj genomförs övning Våreld 17 i Skåne. En övning med syfte att öka vår förmåga att med markstridskrafter försvara Sverige och landets intresse.

Under övning Våreld samlas en stor del av arméns förband för att öva tillsammans. Detta för att öka vår förmåga att med markstridskrafter försvara Sverige och landets intresse.

Under övningen 22-29 maj deltar cirka  3 000 deltagare från 13 olika förband. Dessa är Skaraborgs regemente (P 4) som ansvarar för övningen och planerar den tillsammans med Södra Skånska regementet (P 7). Övriga förband är Norrbottens regemente (I 19), Göta Ingenjörregemente (Ing 2), Ledningsregementet (LedR), Livregementet husarerna (K 3), Trängregementet (TrängR), Artilleriregementet (A 9), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Livgardet (LG), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen och Markstridsskolan (MSS). Läs pressmeddelande