Värdlandsstöd i praktiken, forsvarsmakten.se

Under september genomförs Aurora 17, en nationell övning med mer än 19 000 män och kvinnor från alla delar av Försvarsmakten. Målet är att öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Därför deltar också ett flertal andra myndigheter, men även utländska militära förband, i övningen. Förmågan att ta emot och lämna stöd till de utländska förbanden, så kallat värdlandsstöd, är en viktig del i övningen.

– Regeringens inriktning för Sverige är tydlig – vi bygger säkerhet tillsammans med andra, förklarar generalmajor Bengt Andersson som är övningsledare för Aurora 17. Försvarsmakten har därför en viktig uppgift att öva och samarbeta med andra länder och organisationer, och att öka förutsättningarna för att ge och ta emot militärt stöd.

Aurora 17 är dock en nationell övning med svensk ledning. För att träna den svenska försvarsförmågan mot en större och kvalificerad motståndare, vilket övningsscenariot bygger på, kommer förband från andra länder att delta i övningen.
– Aurora 17 innebär också ett steg på vägen för att öka Sveriges förutsättningar att ta emot utländskt militärt stöd om det skulle behövas, och regeringen så beslutar, i en verklig kris- eller krigssituation, säger Bengt Andersson…

Försvarsmakten, tillsammans med andra myndigheter och organisationer, ska utveckla förmågan till värdlandsstöd. Det handlar ytterst om att de utländska förbanden ska kunna verka och lösa sina uppgifter på svenskt territorium. Värdlandsstödet omfattar både militärt och civilt stöd och ställer krav på samhällets samlade resurser – nära samverkan mellan Försvarsmakten, ett fyrtiotal olika myndigheter och aktörer och de utländska förbanden är en grundförutsättning…

Försvarmakten kan inte själv bestämma om ett land ska bjudas in för att delta i övningar i Sverige. För att ett utländskt förband ska kunna öva på svensk mark krävs först ett regeringsbeslut. Varje deltagande utländskt förband har också ett värdförband knutet till sig, det vill säga ett svenskt förband som följer det besökande förbandet under hela övningen. Under Aurora 17 kommer både de svenska och utländska förbanden att öva på militära övningsområden, men även på civil mark. Läs pressmeddelande