Hultqvist kräver justering av Försvarets budgetunderlag, svd.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ger Försvarsmakten bakläxa på budgetunderlaget för 2018, enligt en handling som sekretessprövats på SvD:s begäran. Försvaret ombeds här ”specificera” hur underskottet på 6,5 miljarder ”beräknats” och ”hur det är fördelat per år”…

Enligt ÖB försvinner 6,5 miljarder i minskad köpkraft på grund av kostnadsökningar och valutaeffekter i stora icke valutasäkrade materielprojekt, som den nya E-versionen av stridsflygplanet Jas Gripen och superubåten A26.

– Det gäller egentligen alla kontrakt med dollar- eller eurokomponenter, säger en källa till SvD.

Vid sidan av det redovisas ytterligare miljardunderskott och brister i försvarsförmågan i en hemlig bilaga till regeringen. Konsekvensen blir att försvaret måste ”ta bort, reducera eller förskjuta tidigare planerade åtgärder” när det inte längre finns ”några marginaler”…

Av den öppna delen framgår att Hultqvist vill ha klargöranden på minst sex punkter.

I samtliga fall rör det sig om att redovisa ”vilket belopp som gäller för budgetåret 2018” och hur kostnadsfördelningen 2019 och 2020 och uppdelningen på olika anslag ser ut. Mer konkret ombeds försvaret ”specificera hur beloppet 6,5 miljarder kronor beräknats och hur det är fördelat per år och anslag”. Läs artikel