”Våra grannars syn på lantbruk kan lära oss mycket”, Sven Lindgren förbundsordförande och Jesper Broberg förbundsdirektör i Hushållningssällskapens förbund, sn.se

För Finland är livsmedelsproduktion starkt kopplat till säkerhetspolitiken. Ett viktigt argument för finskt lantbruk är att befolkningen ska ha mat på bordet även i ett krisläge. Finland har en självförsörjningsgrad och beredskap som är mycket hög jämfört med Sverige. De har fortfarande beredskapslager av mat och förnödenheter, och regeringen arbetar aktivt inom EU för ländernas möjlighet att säkra sin matproduktion ur ett beredskapsperspektiv. Läs artikel