Vår roll i FN:s säkerhetsråd är att förebygga konflikter, regeringen.se

Debattartikel av utrikesminister Margot Wallström, publicerad i Göteborgs-Posten den 16 april 2017.

Vi lever i en orolig tid. Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm för bara några dagar sedan kommer för alltid att lämna ett sår hos oss. Kampen mot extremism och terrorism måste stå högt på dagordningen för det internationella samfundet. Vår tids utmaningar kräver internationellt samarbete, och där har Sverige en viktig roll att spela.

Ett exempel är den nyligen genomförda kemvapenattacken mot civila i Syrien. Under svensk ledning, tillsammans med nio andra länder i säkerhetsrådet, försökte vi nå enighet kring en resolution om en seriös undersökning av detta illdåd för att ansvariga ska kunna ställas till svars. Det är beklagansvärt att säkerhetsrådets permanenta medlemmar inte kan enas om ett sådant ansvarsutkrävande. Frågan måste lösas i säkerhetsrådet, vi måste gemensamt ta ansvar för att nå en hållbar politisk lösning. Det är hög tid att det syriska folket får bestämma över sin framtid. Läs artikel