Hæren: Færre soldater øver mer, aldrimer.no

Hæren blir stadig mindre, og talte 8812 mennesker i fjor. Soldatene trente mer i felt i 2016 enn året før, tross tre kansellerte øvelser og mindre penger.

I Forsvarets årsrapport for 2016 går det frem at Hæren brukte 5,4 milliarder kroner i 2016, mot 5,5 milliarder kroner året før.

Antall vernepliktige sank med 300 fra 4719 til 4399 soldater i fjor. Dette er det laveste antallet de fem siste årene.

Antall ansatte viser at sivilt ansatte er svært stabilt, like under 700 personer de siste fem år. Antall militært ansatte synker svakt de siste fem årene.

Tall fra Heimevernet viser at antall årsverk går opp, mens antall tjenestedøgn faller kraftig.Läs artikel