”Vår kamp för nedrustning fortsätter”, svd.se

Utrikesminister Ann Linde

Att Sverige nu ansökt om medlemskap i Nato är fullt förenligt med arbetet för en fredligare och säkrare värld. Det skriver utrikes­minister Ann Linde inför deltagandet i en nedrustnings­konferens i New York. […]

Att Sverige nu ansökt om medlemskap i Nato är fullt förenligt med arbetet för en fredligare och säkrare värld. Vårt engagemang för kärnvapen­nedrustning, icke­spridning och rustnings­kontroll fortsätter. Flera av Natos medlemmar, däribland Kanada, Norge och Tyskland, har visat att det går att bedriva ett aktivt nedrustnings­arbete och samtidigt vara en del av försvars­alliansen. Natos grundläggande syfte är att bevara freden och förhindra aggression. Så länge kärnvapen existerar kommer Nato att förbli en kärnvapen­allians. Natos mål är en säkrare värld för alla och alliansen strävar efter att skapa förutsättningar för en kärnvapenfri värld. Läs artikel

Kommentar:

I Sveriges Letter of Intent (LOI) som är avsiktsförklaringen från regeringen om att söka medlemskap i Nato finns inga förbehåll om att vi skall stå utanför Natos kärnvapenstrategi vilket vi tidigare kommenterat:

”Ett spörsmål som berörts under den stympade och förkvävda  svenska diskussionen om Nato är frågan om utländska baser och placering av kärnvapen här i landet, där det från statsledningens sida förklarats att ingetdera är aktuellt. Man vill gärna tro att det är allvarligt menat. Något stöd för en sådan linje finns emellertid inte att hämta i Sveriges LOI, som ograverat ställer sig bakom Natos kärnvapenstrategi och inte gör förbehåll för utländska baser. Därmed är saken öppen men inte avgjord. Det kommer att bli en central uppgift för de nationella krafterna i vårt land att se till att dessa förklaringar infrias.” Utgivarna