Vår hyllning

Utgivarna

Idag fyller översten av första graden Per Blomquist 95 år.

Han är en av dem som från första stund har stött vår sajts tillkomst och dess fortsatta existens, tillsammans med framlidna officerare som generallöjtnant Carl Björeman och överstelöjtnanten Arvid Cronenberg. Alla tre distingerade militärer och ledamöter av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. På alliansfriheten.se har han medverkat med åtskilliga inlägg under de nio åren som sajten funnits, alltid skarpa och tänkvärda.

Vi gratulerar nu Per på bemärkelsedagen, och samtidigt gratulerar vi oss själva för att ha haft och fortsätter att ha en sådan ståndaktig uppbackare som denne insiktsfulle knekt – vi tror inte, att han misstycker beträffande ordvalet. Han har under sin aktiva tid, och även därefter, som civilist, värnat fosterlandet i akt och mening. Han har insett hur viktig den allmänna värnplikten är för ett land som icke angriper andra utan enbart vill försvara sig självt.

Det är fred vi önskar, inte angrepp eller erövring – det har alltid varit soldaten Per Blomquists mening.