”Vår alliansfrihet bidrar till stabilitet i norra Europa”, Juha Sipilä, Finlands statsminister Stefan Löfven, Sveriges statsminister

Tydligare än någonsin står det klart hur beroende våra länder – Finland och Sverige – och våra medborgare är av utvecklingen i vår omvärld. Flyktingkrisen är just nu det mest påtagliga. Kriget i Syrien, påfrestningarna i Irak, osäkerheten i Afghanistan samt i flera länder i Afrika har lett miljontals människor på flykt, många av dem till Europa. Och Sverige och Finland hör till de EU-länder som på sistone har tagit emot flest asylsökande per capita.

Dåden i Paris är upprörande belägg för att kampen mot den internationella terrorismen måste stärkas. Både i Finland och i Sverige har vi fått skärpa vår beredskap inför möjliga hot och händelser också i våra länder. Assadregimens brutala bombningar av civila fortsätter att kräva otaliga människoliv, samtidigt som även Isils barbariska övergrepp fortgår.

Finlands president påpekade i sitt nyårstal att det vore logiskt, att vi vidareutvecklar också det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.

I vårt eget närområde har säkerhetsläget försämrats, genom Rysslands oacceptabla handlingar mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim. Den militära aktiviteten i och kring Östersjön har ökat. Läs artikel