Legitimt är inte detsamma som lagligt, Lars-Gunnar Liljestrand i UNT

Professorn i folkrätt vid Uppsala universitet Inger Österdahl vill att Sverige skall gå i krig för Frankrike i Mellanöstern. Hon avfärdar regeringens argument att det råder en folkrättslig gråzon när det gäller militära insatser att stödja Frankrike. I stället presenterar hon en palett av vad hon menar vara folkrättsliga grunder som regeringen skulle kunna använda.

Samtliga hennes förslag kan dock ifrågasättas.

EU:s solidaritetsklausul som Frankrike åberopat säger visserligen att medlemsländerna skall agera, men militär insats stipulerar inte klausulen för alliansfria stater som Sverige.

Österdahl skriver att självförsvarsrätten gäller mot storskalig terrorism och att det blivit accepterat av ”tongivande länder” efter attentaten 11 september. Det var en omfattande debatt mellan FN:s medlemsstater under åren 2001 och 2005 om FN-stadgans våldsförbud skulle kunna kringgås genom att självförsvarsrätten utsträcktes till att gälla militära försvarsåtgärder mot terrorism och om humanitär intervention skulle utgöra skäl till militärt angrepp på en annan stat. Frågorna avgjordes av FN:s medlemsstater vid Generalförsamlingens Wold Summit 2005. Läs artikel