Vanliga frågor om Aurora 2020, forsvarsmakten.se

Aurora 20 genomförs mellan den 11 maj och den 4 juni 2020. Övningen sker över hela Sverige men främst i Blekinge och Skåne.

Omfattningen. Under Aurora 20 genomförs övningsmoment över hela Sverige, från lågintensiv strid i norr till högintensiv strid i syd. Aurora 20 blir större, längre och mer omfattande än föregångaren Aurora 17, den då största svenska övningen i sitt slag på mer än 20 år.[…]

Ett väpnat angrepp mot Sverige bedöms i dagsläget inte som sannolikt, men det kan heller inte uteslutas. Scenariot för övningen är valt med anledning av riksdagens inriktning av försvaret – att i första hand kunna möte ett väpnat angrepp mot Sverige. Övningens utformning avgörs helt av våra övnings- och träningsmål. Aurora 20 ska bygga ett starkare försvar, där försvarsgrenarna, delar av civilförsvaret och internationella partners tillsammans ska att öka förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. […]

Exempel på övergripande övningsmål för Aurora 20 är utvecklad förmåga att med stridskrafterna tillsammans genomföra gemensamma operationer, utvecklad förmåga att bryta en motståndares anfallskraft, utvecklad förmåga att med prioriterade internationella aktörer ge och ta emot militärt stöd, inklusive basering av tredje parts stridskrafter på svenskt territorium. […]

Ett antal av Sveriges internationella partners har med regeringens medgivande bjudits in att delta i Aurora 20. Vilka det blir och vilka typer av förband eller funktioner som deltar är ännu inte beslutat. Läs pressmeddelande