Norge og NATO, gjengangeren.no

I perioden fra 25. oktober til 7. november 2018. ble historiens største NATO-øvelse  holdt i Norge.

Til stede var 40 000 soldater fra samtlige 29 NATO-land og i tillegg stilte Sverige og Finland med styrker. 130 kampfly og 70 fartøyer var i aksjon. 100 kommuner i Midt-Norge og deler av Øst-Norge var berørt. Det var stor belastning på veinettet og mye av materiellet som ble benyttet under øvelsen kaldt Trident Juncture ankom Borg Havn i Fredrikstad. Materiellet ble transportert nordover og deretter returnert etter øvelsen.

En del NATO-soldater etablerte seg i Østfold i perioden september til desember. Rygge ble brukt i forbindelse med logistikk og logistikk. Under den interne konflikten i Libya i 2011 ivret Jens Stoltenberg for et norsk bidrag som medførte at norske F 16 fly deltok i bombingen. Kina ble tvunget til å evakuere en mengde arbeidere og ingeniører som drev med utvikling av landets infrastruktur. Gaddafi ble drept og landets lederskap fjernet. Vedtaket i FNs sikkerhetsråd ble omgjort til full angrepskrig. […]

NATO følger USA i alle gjøremål og det er ikke bra. Jeg trodde vi skulle forsvare vårt eget land istedenfor å delta i alle krigene som USA har lyst på. Det blir aldri fred i Afganistan og Russland ble også tvunget til å trekke seg ut. Nei, la oss få igjen et forsvar som vi hadde etter 1945 med Russland som en god nabo. USA vil ikke ha krig på egen jord og da passer det bra å ha NATO og Norge som krigssone. Läs artikel