Valter Mutt (MP): ”Putin är ganska rationell”, Jönköpings-Posten

— Putinregimen är en förfärlig regim, säger Valter Mutt, riksdagsledamot för Miljöpartiet de gröna.
Men han tycker inte att Sveriges närmande till Nato via värdlandsavtalet är rätt väg till avspänning i Östersjöområdet.

Vad är problemet med att stå nära Nato?

— Jag tror på att utrikespolitiken är den främsta försvarslinjen, säger Valter Mutt. En militär alliansfrihet ger oss ett större utrikespolitiskt handlingsutrymme. Det ser vi till exempel nu när Sverige har fått en plats i FN:s säkerhetsråd.

Valter Mutt menar att Sverige får en ökad trovärdighet om vi har ett avstånd till Nato, och det handlar inte bara om Östersjöområdet.

— Jag tror att spänningarna runt Östersjön är något överdrivna. Där har vi en ökad övningsaktivitet, förvisso. Men en verklig hot spot är Sydkinesiska sjön, där vi har en massiv upprustning i dag. Kina har en tre gånger större militär budget än Ryssland. Om Sverige ska kunna medla och verka konfliktförebyggande som vi vill i säkerhetsrådet är det ett problem om vi av ryssar och kineser uppfattas som väldigt nära en USA-ledd militärallians. Läs artikel