Försvarsministern på säkerhetspolitiskt seminarium i Norge

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist har deltagit i ett seminarium anordnat av Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK) den 13 februari. Temat för seminariet var ”Säkerhet i norra Europa efter Krim, Brexit och USA-valet”.

Förutom den svenske försvarsministern deltog Finlands försvarsminister Jussi Niinistö och flera säkerhetsexperter och militärer från Nato.

DNAK bildades 1955 på initiativ av Stortingets utrikeskommitté och har målsättningen ”å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet. Komiteen er partipolitisk uavhengig. Den driver ikke egen forskning, men er en møteplass og arena for diskusjon og formidling av fagekspertise.”

Organisationen finansieras av norska utrikesdepartementet och Natos Public Diplomacy Division.

Det är svårt att se någon direkt nytta med deltagandet i seminariet för svenskt försvar, men det får väl ses som ytterligare ett av de  säkerhetspolitiska fora som Sverige numera frekvent deltar i. Problemet är att de alla är västinriktade och Nato-anknutna, medan kontaktytorna med Ryssland är få om ens några alls.

Nu underströk dock Peter Hultqvist den svenska militära alliansfriheten och nödvändigheten av att fortsatt stärka det nationella försvaret. Då det gällde militära samarbeten lade Hultqvist tonvikten på överenskommelser med de övriga nordiska länderna, särskilt Finland. Han nämnde Nato, USA och Storbritannien mer i förbigående. Inte heller berörde försvarsministern EU-diskussionen om ett EU-försvar eller den av Storbritannien ledda Joint Expeditionary Force (JEF), i vilken Sverige har inbjudits att delta.

 

Försvarsminister Peter Hultqvists tal finns att läsa här.