Välskyddat, snabbt och rörligt, forsvarsmakten.se

Armén har fått ett tillskott i fordonsflottan i form av Granatkastarpansarbandvagn 90. Ett av de förband som tilldelats vagnen är Norrbottens regemente och nu utbildas den första plutonen vid pansarbataljonen på fordonet. […]

Fordonen består av en granatkastarfunktion påbyggd på ett Stridsfordon 90-chassi och förväntningarna bland de värnpliktiga på I 19, som är bland de första i landet att utbildas på vagnen.
– Det känns som en ära att få vara en del av något nytt. Det här är inget som har funnits innan så det känns väldigt unikt att få vara med under det första utbildningsåret med vagnarna, säger William Vinter från Tyresö som är en av gruppcheferna inom plutonen. […]

Framför allt handlar en av de stora nyheterna om det utökade skyddet för besättningen.
– Den största skillnaden är skyddsnivån. Tidigare stod vi utomhus vid pjäsen. Nu sitter besättningen tryggare i vagnen med skydd. Vi får även en helt annan manövreringsförmåga. Nu kan vi följa det mekaniserade förbandet på ett helt annat sätt eftersom vi har samma typ av fordon, säger översergeant Mikael Sandling som är plutonchef. Läs pressmeddelande