Välbehövlig krigsplacering, nwt.se

Sveriges civilförsvar skall byggas upp och fler civila skall krigsplaceras. Detta meddelade justitieminister Morgan Johansson (S) på Folk och Försvars rikskonferens i förra veckan. Det är ett välkommet besked.

Säkerhet kostar och kan inte tas för given. Överbefälhavare Micael Bydén varnar för att nuvarande budget kommer ge minskad försvarsförmåga efter 2020. För att Sverige åter skall få ett starkt försvar bedömer Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M) i Svenska Dagbladet (22/7) att det krävs ett engångsbelopp på 40 miljarder samt årliga ökningar av försvarsanslaget inom ramen för en normal budgetpolitik.

Till slutet av 2018 skall nyckelpersoner på alla de 25 myndigheter som är särskilt viktiga för samhället krigsplaceras. Även nödvändig personal på samtliga 21 länsstyrelser omfattas. Det är en viktig signal till medborgarna att mentalt förbereda sig på att bidra till rikets försvar…

Att vara krigsplacerad innebär att ha klart för sig vilka uppgifter man har i händelse av höjd beredskap eller i värsta fall krig. När sådana omständigheter råder skall man vara tillgänglig. Det kan också innebära att man får viss utbildning. Ännu fler bör dock krigsplaceras. Till exempel har utvecklingen inom informationskrigföring varit påtaglig och behovet av fungerande kommunikation i krigstid bör inte underskattas. Läs andraledaren