Eko från 30-talet i dagens försvarsdebatt, norran.se

Mycket av det som blev sagt under den nyligen avslutade konferensen Folk och Försvar är rena ekon från slutet av 1930-talet. Även då hade det sparats på försvaret under lång tid och när andra världskriget inleddes var Sverige riktigt illa ute. Läget är sämre nu än det var då, säger historikern och författaren Olle Larsson…

Problemet är att det på kort sikt inte räcker med mera pengar för att bygga upp försvarsförmågan, påpekar Fredrik Bynander, chef för Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Även om det kallas in flera värnpliktiga så saknas befäl som kan utbilda dem.

– De närmaste åren kommer stora pensionsavgångar bland officerarna och vi har nu en mycket sämre pool att rekrytera nya kadetter från när värnplikten legat vilande. Förr kunde vi rekrytera från hela värnpliktsgruppen, men nu måste vi trolla med knäna. Vi har helt enkelt ingen struktur för att utbilda soldater.

Att få tillbaka försvarsförmågan, inklusive civilförsvaret, på samma nivå som för några decennier sedan kommer att ta mycket lång tid, påpekar han.

– Den nuvarande ambitionen kan vi uppnå en bit in på 2020-talet, men om man menar ett försvar som kan möta ett invasionshot så pratar vi nog 2030 eller ännu senare. Läs artikel