Vågar Sverige prata med ryssen? Styrelsen i Falu FN-förening, Helge Sonntag, ordförande, Dala-Demokraten

Falu FN-förening menar tvärtom att läget kräver mer kontakt mellan våra länder. Sveriges och FN:s grundlinje är att satsa på dialog och ömsesidig säkerhet. Våra regeringar måste ta upp samtalen igen med respekt för motparten. Vad har Sverige att vinna på att avvisa inbjudan från Ryssland?

Vi är alliansfria och behöver inte fråga någon om lov. Sverige har en lång tradition som internationell fredsfrämjare och FN-stödjare. Nu sitter vi dessutom i Säkerhetsrådet. Det här är ett alldeles utmärkt tillfälle att damma av den traditionen och att klargöra vår alliansfrihet och vår självständighet gentemot Nato.Läs  artikel