Småländskt kommunalråd (M) tar hoten från Ryssland på allvar, inblick.se

Det småländska kommunalrådet menar att Sverige på det nationella planet är alldeles, alldeles för trögfotade när det gäller att uppdatera landets försvar så att det står i relation till aktuell hotbild…
Hur reagerar dina partikamrater på dina resonemang?
– De undrar vad jag håller på med. Jag bemöts som om jag företräder ett särintresse. Men att försvara vårt land, vår demokrati, vår öppenhet och vår frihet är en av vår nations viktigaste uppgifter och kan aldrig vara ett särintresse, menar jag.Magnus Gunnarsson var kapten på pansarregementet i Skövde från 1986 till 1995. Det var där han fick klart för sig vilka strategier främmande makt använder sig av vid krigsförberedelser.
– Jag har inga kopplingar till försvaret sedan 20 år tillbaka. Och jag är ingen Nato-förespråkare. Säga vad man vill om vår neutralitet, men trots att Sverige agerat fegt och förkastligt vid vissa tillfällen, har ändå neutraliteten gett Sverige en särställning som fristående land och även en fri röst internationellt, säger Magnus Gunnarsson.
– Vad jag är ute efter är en insikt om Rysslands aggressiva expansionspolitik och vad som kan hända i Östersjön på grund av ryska gasledningar och Natos närvaro i Baltikum.
– Om Ryssland intar Gotland, då är vi i krig, konstaterar Magnus Gunnarsson, som vill stärka försvaret och införa värnplikten igen. Läs artikel