”Vad gör svenska militärer i Irak?”, Lars-Gunnar Liljestrand, svd.se

Allmänheten har rätt att bättre få veta vad svenska militärer gör i Irak. Större insyn är särskilt viktigt eftersom Sverige riskerar att hamna på ena sidan i en stormaktskonflikt mellan USA och Ryssland.

I Mellanöstern rasar flera krig samtidigt. Ryssland och USA deltar med egna styrkor och via sina respektive allierade. Regionala stormakter som Turkiet, Iran och Saudiarabien deltar både med egna styrkor och genom olika etniska och religiösa grupper.Läs artikel