Turkiets agerande i Afrin, riksdagen.se

Kommentar: Utrikesminister Margot Wallström säger helt riktigt att Turkiets hänvisning till självförsvarsrätten inte gäller. Men skälet är inte i första hand att Turkiet använder oproportionellt våld, som Wallström påstår. Frågan är mer principiell än så. Självförsvarsrätten gäller inte i det här fallet. Turkiet hävdar att man går in i Afrin för att försvara sig mot kurdiska terrorister. Därmed begår Turkiet en aggression mot Syrien. Syrien är inte ansvarigt för eventuella terroristhandlingar i Turkiet av kurdiska terrorister (om nu alls terroristattacker skett över gränsen). Endast om Syrien aktivt stött och deltagit i planeringen av sådana attacker mot Turkiet och om man sänt terrorister över gränsen, har Turkiet rätt att slå tillbaka på syriskt område mot terrorister. Inget som rapporterats om konflikten pekar på att Syrien har stött terrorister på det sättet.

Vi har på den här  sajten lagt ut en artikel som belyser de här frågorna folkrättsligt.

Utrikesminister Margot Wallström i riksdagen: Både i Stockholm och i Ankara har Sverige framfört till turkiska företrädare att kraven på eldupphör och humanitärt tillträde i säkerhetsrådsresolution 2401 omfattar hela Syrien, inklusive Afrin. Vi har också betonat vikten av omedelbar deeskalering, respekt för folkrätten och skydd av civila. Även om Turkiet kan hänvisa till säkerhetsintressen är det som sker i Afrin oacceptabelt. Det finns uppgifter om plundring och att människor tvingas på flykt. Detta agerande, som drabbar civila, fördömer vi. Alla stater har ett ansvar för att följa säkerhetsrådsresolution 2401.[…]

Turkiet har åberopat olika skäl för att intervenera militärt i norra Syrien. Bland annat har de hänvisat till rätten till självförsvar i enlighet med FN-stadgans artikel
51. Men denna självförsvarsrätt i FN-stadgan åtföljs av en rad villkor. Ett sådant villkor är att våldet ska vara nödvändigt och proportionerligt och att det ska finnas tydliga och rättsligt fastställda krav. Mot bakgrund av vad vi vet är vår bedömning att Turkiets agerande gentemot den turkiska gruppen YPG inte kan rättfärdigas genom en referens till självförsvarsrätten. Det är viktigt att säga att vi inte tiger still; det gör vi inte. Vi har verkligen uttalat oss, och vi agerar i de internationella
relationerna. Läs riksdagsprotokollet