Vad döljer regeringen med Sveriges insats i Irak? Jonas Gummesson, Svenska Dagbladet

Regeringen lägger inom kort fram förslag om att förlänga och dubblera Försvarsmaktens insats i Irak under 2017. Men vad det konkret militärt rör sig om på marken i Irak svarar man bara på i svepande ordalag. Det kan – med tanke på offensiven mot Mosul – vara läge för klarspråk…

Officiellt rör sig det svenska bidraget om att utbilda kurdiska peshmergaförband. Försvarsmakten har visat en något större öppenhet och preciserat uppdraget för den 35 personer starka styrkan till att omfatta vapentjänst, utbildning i strid i bebyggelse och bombskydd. Dessutom har det svenska förbandet en ”roll att fylla” som rådgivare åt peshmerga på bataljons- och brigadnivå.

Konkret vad det innebär har inte preciserats i något sammanhang, vare sig från militärt eller politiskt håll…

Tanken är nu att dubblera antalet soldater i Irak från 35 till 70, enligt tidigare besked från Hultqvist. Därmed dubblas även kostnaderna från 115 miljoner kronor till 230 miljoner i grova drag. Då, och inför offensiven mot Mosul, är det också på tiden att regeringen lägger korten på bordet om vilka svenska militära insatser som faktiskt pågår i norra Irak. Det finns inget skäl att dölja detta längre, särskilt inte med tanke på att svenska soldater nu sannolikt kan komma att sväva i livsfara. Läs artikel