Sverige ska förhandla om kärnvapenstopp, Aftonbladet

Sverige kommer att förhandla om ett kärnvapenstopp i världen – under FN-flagg.

– Det är viktigare än någonsin att att jobba för nedrustning, säger Margot Wallström (S).

Moderaterna kräver besked om ställningstagandet kan äventyra ett framtida svenskt Natomedlemskap… Margot Wallström slår fast att regeringen anser att det är viktigare än någonsin att jobba för nedrustning av kärnvapen.

– Hållbar säkerhet byggs inte med kärnvapen, utan genom att aktivt verka för en kärnvapenfri värld. Därför inleder vi nu ett arbete för att ta fram en FN-resolution om ett globalt kärnvapenförbud, säger hon till Aftonbladet. Förhandlingarna om kärnvapenavtalet väntas pågå under några år innan ett förslag kan tas fram och därefter undertecknas av medlemsländerna…

Båda regeringspartierna S och MP har kongressbeslut om att verka för nedrustning i världen. Men också företrädare för Allianspartierna har tidigare pläderat för detta. Den senaste tiden har dock företrädare för Moderaterna bytt fot i frågan…

– Det är rimligt att vi startar processen. Det innebär ju inte att vi kommer att rösta ja till slutresultatet, för det avgörande är ju om det är en process som leder till eller bort från en kärnvapenfri värld, säger C:s talesperson Kerstin Lundgren till TT. Läs artikel