Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av attacken med kemiska vapen i Syrien, regeringen.se

Kriget i Syrien är en skamfläck för mänskligheten.

I går, i provinsen Idlib i Syrien, skedde en attack på ett rebellkontrollerat område. Mycket pekar på att detta är den värsta attacken med kemiska vapen sedan augusti 2013, då säkerhetsrådet beslutade att alla sådana vapen skulle elimineras i Syrien. Detta får läggas till övriga krigsförbrytelser genomförda under konflikten i Syrien.

Det finns inga ord för att beskriva bilderna på hur föräldrar försöker rädda sina barn från att kvävas av de giftiga gaserna.

I dag ska säkerhetsrådet ta ställning till en resolution som fördömer attacken, kräver en snabb internationell utredning av kemvapenattacken och understryker vikten av att ansvariga ställs till svars. Sverige kommer att göra allt vi kan för att resolutionen ska antas. Läs  pressmeddelande