Hemvärn med marina uppgifter, sjovarnskaren.se

En av Sjövärnskårens viktigaste uppgifter är att rekrytera och utbilda sjömän till Hemvärnet med marina uppgifter längs Sveriges kuster. De befattningar som vi utbildar till är besättningsman, maskinman, båtförare, båtchef, navigatör och sjötransportledare.

Efter antagning och utbildning gör du under några dagar en eller två övningar per år. Exempel på uppgifter som din båtpluton eller ditt båtkompani kan få under en sådan övning är transport av hemvärnssoldater, ytövervakning till sjöss, bevakning av ett skyddsobjekt från sjösidan samt eskorttjänst till sjöss.

Som sjöman i Hemvärnet utgör besättningsman instegsbefattningen. När du har varit med ett tag som besättningsman kan du välja att vidareutbilda dig mot antingen nautik eller maskintjänst.

För dig som vill vara en aktiv del av försvaret av Sverige och älskar sjölivet. Sök till Sjövärnskåren och som sjöman i Hemvärnet!  Läs informationen