Utrikesministrarnas möte den 8 april 2019, kommenterad dagordning

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Afghanistan

Närmare 40 år av konflikt har drabbat den afghanska befolkningen hårt och varit förödande för landets utveckling. Sedan drygt sex månader pågår USA-ledda fredssamtal med talibanrörelsen och det finns hopp om en politisk lösning och en process som kan leda till varaktig fred.

Regeringen kommer vid FAC framföra att det inför en möjlig fredsprocess är viktigt att EU ger tydliga signaler om vilken utveckling man vill se i Afghanistan och vilken roll man avser spela i fredsprocessen. Regeringen välkomnar EU:s tydliga budskap om vikten av en fredsprocess som är inkluderande, som bevarar de framsteg som gjorts för mänskliga rättigheter och demokratiska processer i Afghanistan och som särskilt lyfter vikten av kvinnors och ungdomars meningsfulla deltagande. Vid rådsmötet kommer framhållas att fredsprocessen måste vara ägd och ledd av afghanerna själva och freden vara resultatet av diskussioner med brett afghanskt deltagande.

Venezuela

[…] I ett uttalande från den 26 januari 2019 uppmanade EU till fria, transparenta och trovärdiga presidentval, i enlighet med internationella demokratiska principer och den venezolanska konstitutionen. EU har meddelat att det finns beredskap att införa ytterligare sanktioner om inte steg i rätt riktning tas, samt att den humanitära hjälpen till det venezolanska folket ska ökas. Det centrala för regeringen är att EU agerar gemensamt för en fredlig lösning på krisen i Venezuela och för hjälp till de människor som är i behov av humanitärt stöd.

Regeringen stödjer Juan Guaidó som nationalförsamlingens ordförande, liksom hans strävanden att utöva rollen som ad interimspresident, som enligt den venezolanska konstitutionen nu har till uppgift att utlysa nyval.

Läs den kommenterade dagordningen: kommenterad-dagordning-fac-8-april-2019 (1)