USA er ikke NATO i nordområdene, nye-troms.no

Norske interesser blir best ivaretatt ved lavspenning i nordområdene. Et sterkt nasjonalt forsvar av eget territorium er den beste garantisten for ei slik lavspenning. […]

Det er selvfølgelig viktig at USA viser at landet tar sine forpliktelser overfor NATO på alvor. USA er det landet i den 70 år gamle militæralliansen som har desidert størst slagkraft, og Norge er helt avhengig av alliert hjelp i en krigssituasjon. Det må likevel ikke være et argument for å gi amerikanerne frikort til å ture fram som de selv vil i nordområdene. Amerikanske hangarskip i Vestfjorden, amerikanske marinesoldater på Setermoen og amerikanske bombefly på tokt i Barentshavet er med på å øke spenninga i nord. I tillegg vet vi at russerne ikke ser med blide øyne på Globus II-radaren i Vardø.[…]

Løsninga på Norges sikkerhetsutfordringer er derfor ikke å la amerikanerne plugge igjen de mange hullene som har oppstått i Forsvaret. Løsninga er å bruke mer penger på Forsvaret. Ei gradvis opptrapping til NATO-målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar er derfor nødvendig. Ikke fordi Norge er en krigersk nasjon, men fordi det er det vi er best tjent med i lengden. Det er bedre at norske maritime overvåkingsfly opererer i Barentshavet enn at tilsvarende amerikanske fly skal operere tett opp mot det russiske basekomplekset på Kola-halvøya. Norske fly blir oppfattet som mindre truende enn amerikanske fly. Slik er det bare, og slik vil det være i uoverskuelig framtid. For det er ikke Norge russiske myndigheter frykter. Det er NATO generelt og USA spesielt. Derfor er det best at det er Norge som er NATO i nord. Läs ledaren