Utrikesminister Soini: Vi behöver en långtidsvision för relationerna till Ryssland, pressmeddelande från finska utrikesministeriet

Ryssland är en viktig granne för Finland och det är Finlands konsekventa linje att bygga upp samarbetet med Ryssland. Det gynnar båda parter, betonade utrikesminister Timo Soini i sitt tal i under en utrikespolitisk kväll på Suomalainen klubi (Finska klubben) den 20 januari 2016.

Gränsbevakningen är ett viktigt område inom samarbetet med Ryssland. ”Det är klart att vi inte vill ha en ny okontrollerad migrationsström in i Schengenområdet över vår östgräns”, framhöll Soini. Vi behöver en långtidsvision för Rysslandsrelationerna som hjälper oss att hålla rätt kurs under svårare tider. Det ingår i Finlands vision att upprätthålla fungerande bilaterala relationer och att stödja Ryssland i att närma sig globala och europeiska strukturer. Att Ryssland isoleras ligger vare sig i Europas eller Rysslands intresse.Läs pressmeddelandet