Utrikesminister Margot Wallström: Svar på fråga av Sofia Damm (KD) Försvarsberedningens formulering, dat.riksdagen.se

Sofia Damm har frågat mig vilken är egentligen den utrikespolitiska hållningen i frågan – dvs. står jag bakom den formulering som Försvarsberedningen använder sig av.

Försvarsberedningens delrapport ”Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025” lyfter fram en rad viktiga frågor och förslag. Bland annat återfinns resonemang om vilka utgångspunkter och planeringsförutsättningar som bör ligga till grund för att utforma och dimensionera totalförsvaret för att möta väpnat angrepp mot Sverige. Att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas är en av de planeringsförutsättningar som rapporten anger.

Regeringen följer kontinuerligt den utrikes- och säkerhetspolitiska utvecklingen och har konstaterat att det säkerhetspolitiska läget i Europa och i närområdet har försämrats över tid. Det finns en bred enighet om denna bedömning och vi rustar nu upp totalförsvaret för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Försvarsberedningens rapport har en bred partipolitisk förankring och utgör ett viktigt underlag för utformningen av försvars- och säkerhetspolitiken. Läs svaret