Utredning av finsk modell kan lösa knutarna i försvarsförhandlingarna, Aftonbladet 16 april

Kommentar av utgivarna: I samband med de pågående försvarsförhandlingarna sprids rykten om den utredning som de borgerliga partierna insisterar på. Mot bakgrund av statsministerns klargörande och upprepade besked borde man kunna hålla för uteslutet att en eventuell utredning, direkt eller indirekt, ska gå in på förutsättningar för eller nackdelar och fördelar med ett medlemskap i Nato. Det skulle strida mot den av regeringen fastlagda hållningen.

Aftonbladet: Sedan en tid tillbaka förhandlar regeringen med Allianspartierna om inriktningen för det svenska försvaret under de kommande åren. Samtalen har kärvat rejält och i måndags hoppade Folkpartiet av förhandlingarna. Partiet krävde mer än dubbelt så mycket pengar till försvaret än regeringen.– Vi är inte beredda att ta det politiska ansvaret för en uppgörelse som ser ut på det här sättet, sa FP:s försvarspolitiska talesperson Allan Widman. De övriga tre Allianspartierna valde dock att fortsätta. Men parterna har stått långt ifrån varandra. De borgerliga partierna har velat tillföra väsentligt mycket mer pengar till försvaret de kommande åren än de 6,2 miljarder som regeringen och försvarsminister Peter Hultqvist (S) presenterat.Läs artikeln.