USA:s globala kamp mot terrorismen – avslut i Somalia?

Lars-Gunnar Liljestrand

President Donald Trump har beordrat Pentagon att dra tillbaka nästan alla amerikanska soldater från Somalia, där de strider mot milisgruppen al-Shabaab. Enligt Reuters skall en mindre styrka vara kvar i huvudstaden Mogadishu.

Tidigare har USA meddelat att man skall dra bort 2000 soldater i Afghanistan – kvar blir 2500 – och dra ned i Irak med 500 – kvar blir 2500.

Efter 11 septemberattentaten 2001 förklarade den amerikanske presidenten George W. Bush globalt krig mot terrorismen, och under hotet ”de som inte är med oss är mot oss” gick ett antal stater, däribland Sverige, med i kriget i Afghanistan.

Sverige deltog i Isaf-styrkan med FN-mandat, medan USA parallellt också satte upp en styrka, Operation Enduring Freedom (OEF), som saknade FN-mandat. OEF i Afghanistan avslutades 2014 men ersattes av en ny amerikansk styrka Operations Freedom Sentinel (OFS) för stöd åt de afghanska regeringsstyrkorna. OFS agerar i Afghanistan främst med bombflyg, men styrkan dras nu ned som nämnts.

OEF lever kvar i flera olika skepnader. På Afrikas Horn intervenerar USA militärt sedan 2007 tillsammans med andra stater i en koalition. Det är främst i Somalia OEF strider, och det är insatsen i Somalia som skall dras ned.

Från det att sönderfallet i Somalia började 1992 har styrkor med olika mandat från FN:s säkerhetsråd intervenerat. År 1992 gav Säkerhetsrådet mandat för en koalition av flera länder att militärt intervenera för att stoppa interna strider och övergrepp mot civila.  Mandatet ersattes 1994 och omvandlades till att gälla stöd och övervakning men innehöll inte rätt att använda alla nödvändiga medel som är den gängse skrivningen för ett mandat att gå in militärt.

Sedan dess har inget säkerhetsrådsmandat givits för militär intervention i Somalia.

USA:s intervention i Somalia från 2007 saknar mandat från FN:s säkerhetsråd. De främmande trupperna är i landet på inbjudan av Somalias regering. Den regeringen har saknat kontroll över stora delar av landet, och en inbjudan kan därför ifrågasättas som folkrättslig grund. Den somaliska regeringens svaghet illustreras av  ett uttalande 2012 av Omar Jamal, landets företrädare i FN:

“Whoever comes trying to help them defeat al Shabaab, they are more than welcome […] they are given a licence to completely ignore any local or international law.’”

En annan gren av USA:s krig mot terrorism är koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) som intervenerar militärt i Irak och Syrien sedan oktober 2014.

Sverige är medlem i OIR och verkar med militära rådgivare i Irak.

Inte heller OIR har mandat från FN:s säkerhetsråd utan hänvisar till inbjudan från Iraks regering 2014. Även det är en tveksam folkrättslig grund (se kommentar tidigare på den här sajten), då OIR även intervenerat i Syrien sedan 2014, vilket är ett brott mot Syriens nationella suveränitet och har fördömts av Syriens regering.

Det i Väst tidigare föga uppmärksammade kriget på Afrikas Horn och den stora interventionen av utländska styrkor i Somalia har först nu fått medias intresse, när USA meddelar att man skall dra ned sina styrkor.

Alla de krig, som följde i spåren av 11 september och har genomförts under snart 20 år under parollen krig mot terrorismen av olika USA-koalitioner, har gått vid sidan av FN och baserats på inbjudan oftast från regeringar som saknar kontroll över stora delar av territoriet.

De olika koalitionerna, OEF, OIR och OFS, styrs alla av USA:s Central Command. Ytterst agerar dessa koalitioner utifrån USA:s eget nationella intresse.

Med Sveriges fortsatta deltagande i koalitionen OIR undergräver vi respekten för folkrätten och FN-stadgans våldsförbud.