USA og NATO inn i nedlagt leir, aldrimer.no

Forsvaret flyttet ut siste rest av virksomheten fra Skarsteindalen leir på Andøya i 2013 og solgte bygget. Nå har personell fra USA og NATO flyttet inn. Alliert personell har også tatt i bruk den såkalte NorCan-forlegningen inne på Andøya flystasjon.

Paradoksenes tid råder på Andøya. Den store flybasen, finansiert av NATO og bygget for å huse store overvåkingsfly samt norske og allierte kampfly – er vedtatt nedlagt. De maritime patruljeflyene (MPA) skal flyttes til Evenes flystasjon når Norges fem nye P-8 Poseidon overvåkingsfly skal innfases fra 2021-2022.

Samtidig øker aktiviteten på basen på Andøya, som Stortinget har vedtatt å legge ned. NATO og USA har aldri før vært så hyppig og tungt tilstede på Andøya som nå, forteller lokale forsvarskilder. Behovet for overvåking fra nordområdene er snart tilbake på samme nivå som da den kalde krigen var på sitt mest intense.  Den russiske Nordflåten, som har base på Kolahalvøya, har blant annet økt sin ubåtaktivitet dramatisk. For NATO er overvåking av disse flåtebevegelsene kritisk viktig. Läs artikel