USA inn i ubåtjakt i nord, aldrimer.no

USA har forflyttet tre P-8A Poseidon overvåkingsfly til Andøya for å styrke en pågående klappjakt på en av Russlands nye hypermoderne ubåter, som for tiden opererer i Barentshavet eller Nordatlanteren.

De tre maritime patruljeflyene (MPA) fra den amerikanske marinen US Navy ankom Andøya søndag. Forsyninger og sonarbøyer ble flydd inn dagen før, får Aldrimer.no opplyst fra fastboende på Andøya.

Årsaken til forflytningen er at det norske Forsvaret ikke har tilstrekkelig kapasitet til å alene stå for ubåtjakten i nord på vegne av NATO. De norske P-3 Orion-flyene fra 333 Skvadron/133 Luftving på Andøya har lenge slitt med å gjennomføre mange nok operative tokt. USA er derfor hyppige gjester på Andøya flystasjon, spesielt under avviklingen av den norske fellesferien hver sommer, men også i perioder med høyt aktivitetsnivå hos den russiske Nordflåten.

En forsvarskilde opplyser at den russiske Nordflåten er i gang med eller om kort tid er forventet å innlede en større marineøvelse i Barentshavet. Det russiske forsvarsdepartementet og pressekontoret til Nordflåten har foreløpig ikke frigitt noe informasjon om den angivelige øvingsaktiviteten. Men det er kjent at deler av Nordflåten for øyeblikket deltar i en russisk marineøvelse i Østersjøen.

Men i tillegg skal USA ha en ytterligere og enda mer spesifikk grunn til å rykke inn. Läs artikel