USA har inte bidragit till världsfreden, gp.se

Elisabeth Özdalga, professor i sociologi

I samband med kriget i Ukraina och det svenska Nato-medlemskapet har, paradoxalt nog, debatten om globala säkerhetsfrågor nära nog kommit av sig. Därför är Frida Strannes och Trita Parsis ”Illusionen om den amerikanska freden” (Ordfront, 2023), som fokuserar på stormakten USA i ett globalt perspektiv, särskilt viktig.

Men i stället för att uppskattas har boken blivit minst sagt styvmoderligt behandlad. Som om författarna hade ett ont uppsåt, som måste bekämpas. Vad är så provocerande? Knappast de fakta som rör USA:s ansvar för krigen i Vietnam, Irak, Afghanistan, Syrien eller Libyen; militära utgifter, där USA toppar världslistan; avancerade vapen- och informationssystem.

Nej, det som upprör känslorna tycks vara kopplat till bilden av Amerika som stormakt med påstådd rätt till globalt ledarskap, utövat i kraft av den ordning – ’liberal democracy’ – som USA ser sig som bärare av – teorin om ’American exceptionalism’. Genom att knyta den ’fria världen’ till sig och driva på för dess utvidgning anser sig USA verka för världsfreden. Läs artikel