USA er i ferd med å gi nordområdene tilbake den strategiske betydning de hadde under den kalde krigen,an.no

(…] 24. august i år gjenopprettet USA sin Second Fleet. Den ble først opprettet etter andre verdenskrig, med hovedansvar for å forsvare Nord-Atlanteren.[…]

Det gir nordområdene tilbake mye av den strategiske betydning de hadde under den kalde krigen. US Marines har fra før etablert en base på Værnes, og i september inngikk USA en intensjonsavtale om storstilte investeringer i Thule Air Base på Grønland. Danske myndigheter fulgte opp med å love det samme, samtidig som selvstyremyndighetene forhandler med kineserne om store investeringer i infrastruktur.

Dette skjer mens 50.000 soldater fra 30 land er i ferd med å innta Norge, for å delta i Natos største fellesøvelse siden den kalde krigen tok slutt, Trident Juncture. En øvelse hvis uttalte formål er å trene på å stå mot et angrep fra Russland. […]

Både på Thule og i Nord-Norge har amerikanerne enorme radaranlegg som nettopp vil kunne oppdage angrep tidlig. Disse er igjen blitt ekstremt viktige for USA, og det kan utløse både økt investeringslyst, og økte krav om kontroll. Det første vil kunne gjøre det lettere å gjenoppbygge forsvaret av Nord-Norge, et forsvar som ble bygget kraftig ned i samme periode som Second Fleet forsvant.

Det andre vil kunne gjøre det vanskeligere å beholde en nasjonal kontroll over gjenoppbyggingen, og sikre at det er norske og ikke amerikanske interesser som får det avgjørende ord. Läs artikel