US Marines kjører egen militærøvelse i Nord-Norge, tv2.no

Styrker fra US Marines vil gjennomføre en egen militærøvelse i Troms samtidig med NATO-øvelsen Trident Juncture. Det bekrefter Ole Johan Skogmo, talsmann i Hæren.

Det vil delta omkring 1000 soldater på øvelsen som i hovedsak vil finne sted i tilknytning til hærens leire i Indre Troms og på forsvarets skytefelt ved Setermoen i Indre Troms.

– Øvelsen er døpt Northern Screen, og norske myndigheter har gitt sin tilslutning til dette, sier Skogmo til TV 2.[…]

At USA ønsker å gjennomføre denne øvelsen skyldes i følge hærens talsmann at beslutningen om å sende hangarskipet USS «Harry S. Truman» inn i norsk farvann gjør at de nå en stor soldatgruppe i Norge, og at øvelse Trident Juncture har frigjort plass i leirene og treningsfeltene i nord som de dermed kan få disponere. Läs artikel