USA betraktar Finland som pålitlig partner – jaktplansköp skulle backa upp försvarssamarbetet, hbl.fi

Prestationsförmågan är det främsta kriteriet när Finland ska skaffa jaktplan för att ersätta Hornetplanen.

Men enligt den amerikanska försvarsförvaltningens kommentarer finns det en stark koppling mellan en stor försvarsanskaffning och en fortsättning av det bilaterala försvarssamarbetet.

– När ni köpte Hornetarna på 1990-talet skapades en verklig grund till en försvarsrelation, som nu mognar. Vi uppnådde en nivå av samarbetsförmåga och samarbete som inte är möjlig utan så här stora anskaffningar, säger Rachel Ellehuus på USA:s försvarsministerium…

Men är det en förutsättning för fortsatt försvarssamarbete med USA att Finland köper någondera av de amerikanska jaktplanen?

– Jag skulle inte säga att det är ett förhandsvillkor – ni skulle fortfarande öva tillsammans med oss enligt avsiktsförklaringen, säger Ellehuus

Hon låter ändå förstå att ifall Finland väljer något annat jaktplan än ett amerikanskt skulle det obevekligt leda till någon grad av skillnad i samarbetet i framtiden. Läs artikel