Föreställ dig 600 män i 18–25-årsåldern, uppradade på borggården vid Uppsala slott. De flesta drängar och bonngrabbar från landsbygden runt Uppsala, efter beslut av kung Gustav IV Adolf inkallade till ”Upplands lantvärn”. Det skedde den 12 maj år 1808, vid en tid när staden Uppsala bara hade drygt 5 000 invånare.

– Krigsmakten engagerade genom indelningsverket en stor del av befolkningen – ryttare, rotebönder och rotesoldater och nu tillkom också lantvärnet. Det krävdes, särskilt i ett läge när Ryssland hade invaderat Finland, säger Hans Norman. Läs artikel