Uppdrag till särskild utredare att inrätta Myndigheten för totalförsvarsanalys, regeringen.se

Regeringen har i dag, den 14 juli, beslutat att en särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret, Myndigheten för totalförsvarsanalys.

Enligt utredningen om totalförsvarsanalys (SOU 2021:103) ska myndigheten ha ett systemperspektiv och huvuduppgiften att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. Den nya myndigheten ska vara oberoende i relation till den verksamhet den ska följa upp och utvärdera.

– Med en ökad ambitionsnivå och betydande tillskott till totalförsvaret är det viktigt att säkerställa att inriktningen ger avsedd effekt och att offentliga medel används effektivt, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Läs pressmeddelande