Amatörmässigt hänvisa till gallupar inför Natoansökan, hbl.fi

Gunnar Högnäs, Åbo
[…] Men Niinistö gjorde också en helomvändning beträffande gallupars politiska värde. Efter krigsutbrottet tyckte han överraskande nog, att galluparna är helt tillräckliga politiska instrument i Natofrågan. Jag baxnar, jag rodnar av medskam.
För mig är olika politiska val lika med hörnstenar i Finlands demokrati, i vårt medborgarsamhälle. Vad har vi kvar om vi börjar pruta på dessa. Det är viktigt – om ändå inte alltid livsviktigt – att få säga sin åsikt, att ha den rätten på sin sida (att inte tvingas leva i en diktatur som Ryssland, där presidentens ord är lag och order). Att börja hänvisa till gallupar i en så ofantligt stor och omvälvande sak som en Natoansökan, det smakar aningen amatörledarskap (och dessutom är det att ogiltigförklara, förkasta miljontals finländares röster).
Att det sedan det gick som det gick och att Finland, Sverige respektive den officiella Natoskocken hövligt dansar efter en annan diktatorisk pipa, Turkiets bedrövliga krav, gör inte Natoaffären direkt bättre. Säljer vi oss bums för trettio silverpenningar eller en spottstyver? Läs insändaren