Unika nödklausuler i EU, hallandsposten.se

Coronakrisen får EU att släppa helt på sina budgetregler.
Full flexibilitet gäller för att stödja hälsovården och skydda ländernas ekonomier. […]

Beslutet innebär att EU-kommissionen och medlemsländerna för tillfället inte behöver ta hänsyn till de strikta regler som annars gäller, om bland annat ländernas budgetunderskott. […]

Även EU:s utrikesministrar har diskuterat nödklausuler. Tyskland vill att EU aktiverar Lissabonfördragets artikel 222, som öppnar för ett gemensamt agerande när någon drabbas av exempelvis ett större terrordåd eller en naturkatastrof.

Riktigt vad artikeln kan användas till är dock oklart.

– Det är en intressant sak. Den här klausulen har ju aldrig tidigare aktiverats. Nu måste man se vad det skulle innebära, säger utrikesminister Ann Linde (S) sedan frågan tagits upp på utrikesministrarnas gemensamma videomöte under måndagen. Läs artikel