Omtag Sverige behövs, smp.se

Lars-Göran Svensson (M), fritidspolitiker Tolg

[…] Förhoppningsvis kan då krisen kring Coronaviruset bli en viktig och nödvändig väckarklocka. Vi måste bygga vår beredskap på att vi har förmåga att klara kommande kriser. Detta innefattar såväl kunskap, materiel i lager som livsmedelsförsörjning. Tillåt mig komma med fyra förslag:

• Inför en fyra månader lång militär eller civilpliktig utbildning för alla i en åldersklass. Kvinna som man. Min tro är att denna utbildning kommer att leda till att vi får en bra rekryteringsgrund till många samhällsviktiga yrkesgrupper. Den stora vinsten kommer att bli att en ny generation blir bättre rustade att förstå och klara kommande kriser.

• Vi måste omgående se till att huvuddelen av den mat som vi äter produceras inom landet och då utspritt på fler aktörer än vad som är fallet i dag. Detta måste få kosta men denna trygghet ger också en möjlighet att ha en levande landsbygd.

• Beredskapslager värt namnet, måste byggas upp av de varor som behövs vid en större avspärrning eller annan krissituation. Detta innefattar också att vi har tillverkning inom landet i specificerade materielval. Sjukvårdsutrustning är ett exempel. Läs artikel