Underjordiskt rum gömmer sig under Södersjukhuset, mitt.se

Ungefär tio meter under Södersjukhuset gömmer sig sjukhuslokaler från krigstiden.
Här var planen att bygga ett krigssjukhus med plats för 160 patienter. […]

En anonym ståldörr längs en av korridorerna på Södersjukhuset leder ner till bergsrummet. En av få som har nyckeln ner till underjorden är Ola Nerf. Han är utbildningsledare på sjukhuset och kan det mesta om anläggningen.

– Människor tror att det är ett färdigt sjukhus där nere, men så är det inte, säger han. […]

Bergrummet på ungefär 4 700 kvadratmeter ligger 10-12 meter under källarvåningen på sjukhuset. Dit går det att ta sig antingen inifrån sjukhuset eller från utsidan. […]

Sommaren 1938 sprängdes stora delar av Rackarberget som Sös vilar på i bitar efter att politiker, arkitekter och chefläkare i decennium planerat för det som ska bli nordens största sjukhus på den tiden – mitt på Södermalm. I samma veva växte oron i Sverige för ett nytt världskrig och man förberedde sig för det värsta.

– När kriget väl bryter ut bestämmer sig svenska staten för att bygga ett skyddsrum och ett krigssjukhus i bergrummet som byggs parallellt med sjukhuset. Men bygget av krigssjukhuset avbröts 1944 och gjordes aldrig helt klart, säger Ola Nerf. […]

Anläggningen moderniserades och invigdes på nytt hösten 1994 och lokalerna har sedan dess underhållits, bland annat har teknisk utrustning bytts ut. Fram till för 10–15 år sedan hade staten och Socialstyrelsen även ett beredskapsförråd med medicinsk utrustning i bergsrummet. Läs artikel